مدیریت دانش: ابزاری برای کسب مزیت رقابتی

مزيتهاي رقابتي براي سازمان در هر زمان دردسترس نيست. دانش سازماني كه يكي از مـــــزيتهاي رقابتي سازمان است بايد به روز، حفاظت و نگهداري شود. نگهداري اطلاعات، اسناد و تجارب، نيازمند مديريت است.

از تحصیل تا اشتغال

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نزدیک به 25 درصد از جمعیت فعال کشور در سال گذشته بیکار بوده‌اند. با توجه به تعریف جمعیت فعال (افراد بین 15 تا 29 سال) می‌توان دریافت که عمده این افراد بیکار، جوانانی هستند که آموزش‌های مدرسه‌ای یا دانشگاهی خود را به پایان رسانده‌اند.