از تحصیل تا اشتغال

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نزدیک به 25 درصد از جمعیت فعال کشور در سال گذشته بیکار بوده‌اند. با توجه به تعریف جمعیت فعال (افراد بین 15 تا 29 سال) می‌توان دریافت که عمده این افراد بیکار، جوانانی هستند که آموزش‌های مدرسه‌ای یا دانشگاهی خود را به پایان رسانده‌اند.